Het bestuur

Het bestuur wordt gevormd door Jelly Dijkstra, Clarissa Bisschop.

Zij nemen alle voorkomende werkzaamheden voor hun rekening.

Clarissa Bisschop 06-10284311

Jelly Dijkstra 06-42505715